Co lên máng cáp điện

Giá: Liên hệ

Tên sản phẩm: Giảm thang cáp điện
Nhà sản xuất: Phương Linh
Vật liệu: Thép CT3
Tiêu chuẩn áp dụng